Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.09.2022 12:28 - СТЕФАН СТАМБОЛОВ - Из "ДНЕВНИК"...
Автор: lik Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1355 Коментари: 2 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
   Стефан Стамболов

                   ДНЕВНИК

                                          11

КНИГА I

2 октомврий 1886

Реших се най-сетнеда правя някои бележки от това,

което ми се вижда по-интересно из обществения

ни и моя частен живот. Това, което го има из вестни

-

ците и е достояние на публиката, мъчно ще намери

място в това малко тефтерче. Ще пиша, докогато ми

дотегне и захвърля горкото тефтерче. Страх ме е, че

скоро ще го сполети таз горчива участ; но горко му

дошло, само с него ли днес се отнасят така непочти

-

телно хората?

                                    Горкият Петко! Като че не му стигаха другите вен

-ци, а нека да си тури и този на фашификатор и мо-

шеник. Да ги носи за много години! Никой няма да му

ги отнеме... Същият Каравелов в Министерския съвет

без никое законно основание дигна бастуня ми и щеше

да разбие главата на премиера Васил Радославова, но за

тая случка ще пиша други път по-подробно.

                             15

3-ий октомврий

Борба става голяма между българското правител-

ство и руското. От последното се употребяват

всички позволени и непозволени средства, за да сме-

нят регентството и министерството и произведат

в страната бунт, за да намерят благовиден предлог да

я окупират. Като видяха колко малко значение и какъв

нищожен ефект произведоха нотите, циркулярите и

обиколката на генерал Каулбарса (Николай Каулбарс,

руски дипломат в България 1883 – 6 – бел. ред.), русите

вече се решени да прибегнат към най-крайни средства.

Те, както ми съобщават, събирали едно доста голямо

число черногорци, които въоръжавали и приготвяли да

убиват българските неприятни на тях първенци. Ос

-

вен това, те били разпратили по околните софийски

села агитатори да доведат 2 – 3 хиляди селяни и да

нападнели София, да избиели първенците и да я разгра-

бели. Ето докъде достигнаха нашите благодетели! Да

ни са живи!

За Шатохина се писа даже и по вестниците, че той

организирал разбойнически шайки, за да произведе смут

в страната. Това е цялата истина. Делото на хвана-

тите организатори на тия шайки е у старозагорския

следовател, пред когото уловените се самопризнали и

разказали в подробности целия си адски план.

Работата щяла да бъде много проста и много лесна.

Пари дал руският консул в Русчук Шатохин, а някои ма-

кедонски предатели и главорези черногорци се обзало-

жили да организират малки четици и да почнат в едно

време смут и грабежи в разни пo-видни пунктове на

отечеството ни. Тогава русите щели да ни обвинят,

16

че не можем да пазим реда и тишината, че у нас имало

анархия и терор и със съгласието на Европа да ни дой-

дат на гости.

С Петка Каравелова не съм се виждал от 25-ий сеп-

темврий. Той, откакто издаде ,,Търновската консти-

туция“ и ни изпсува, срам го е да се покаже пред очите

ми. Какво иска тоя екзалтирал, за да не кажа луд човек,

да прави? Аз не мога да си обясня. Неговото последно по-

ведение е крайно осъдително и мерзостно. Той гони два

заека наведнъж и си харизва черниците половината на

черквата, половината на джамията, както търновска

-

та курва направила като умирала, защото не е знаела

на оня свят Мохамед ли държи рая, или Исус Христос.

Да ги дари и двамата, че да є бъдат арка. Според мене

плана на П. Каравелова е следующият: ако се запази бъл-

гарската държавица и русите не я окупират, а дойде

нов княз , той при него да бъде премиер. Ако ли русите я

окупират, при тях да бъде управляющ или губернатор.

Има и друг мотив на неговата двойствена политика.

Той е страхът от московците. Каравелов е голям стра-

хливец и в припадъка на своя страх той е готов да на-

прави всякаква подлост. За да го не гонят, той отсега

им поднася своите лакейски услуги. От два – три дена

насам той като луд ходи из столицата и особено из

градината и всекиму разказва, че след три дни щяла да

дойде руска окупация. Това той го уж знаел от най-вяр-

но и положително място. Неговите утвърждения по

тоя деликатен въпрос крайно тревожат духовете в

София, той ходи да ги вълнува, като мисли, че това е

последното слово на политическата наука. Но най-чуд-

ното е, че той стои в регентството и подписва ука-

зите и докладите, както му се поднасят. Даже пред П.

Спалиева се оплаквал, че не сме го викали на съветите

министерски. Да стоиш в регентството и да псуваш в

17

,,Търновската конституция“ и другарите си и минист-

рите – трябва да бъдеш Каравелов.

Днес идва при мен Кушлев и ме пита, кой щял да му

плати 5000 лв. разноски за „Търновска конституция“,

а аз: ,,Ще ти платят онези, които в нея си излагат

дертовете“, му отговорих. Каравелов претендира, че

„Търновска конституция“ била негова, нека той є пла-

ща масрафите.

Има ли Каравелов некои преговори с русите? Какви

са те? Среща ли се с тях често? Взел ли е от тях ня-

кои гаранции? Като гони другарите си, добива ли се да

достигне до некоя цел, или просто лудува? От патрио-

тизъм ли се ръководи или от егоизъм, амбиции и отмъ-

щение? Ето въпросите, които ме сега занимават и не

мога да си ги разреша.

Едно нещо само ще забележа, че Каравелов не знае

що говори и не държи сметка на думите си. Така, като

отидох у него един или два дни преди заминаването на

княза за ... (неразчетен текст – бел. ред.), той в при

-

съствието на многолюдна публика, между която бяха

Тотев, Димитър Греков, Константин Стоилов, Гешев

и др., каза, че ,,Ако ме поканят да заема някоя общест-

вена служба, няма никаква да приема, докато не скъсам

пагоните на Муткурова (ген.-майор Сава Муткуров,

регент през 1886 – 7 – бел. ред.) и не го разжалвам в ре-

дови войник“. На другия ден той, без да обели зъб, прие

да бъде в Регентството другар с Муткурова!!

Друга случка. На 22-ий или 23 септемврий беше, аз

отидох у Каравелова. Там заварих майорите Никифоров

и Панов и още Кушлев, П. Славейкова и пр. Пред тия

лица, в разговора изведнъж Каравелов скокна и извика,

че той отечеството си ще продаде и с дявола ще се

съедини, но ще скъса пагоните на Муткурова и Данаил

Николаева и ще си отмъсти на Радославова. Аз го помо-

18

лих да не говори работи, които са срамотии и никога

няма да ги направи; защото той колкото хора досега се

е канил да ги беси, ако беше ги избесил, България щеше

досега да опустее. – ,,Аз ще си отмъстя, ще си отмъс-

тя – пенеше се Каравелов, – че да става, каквото ще

става!“

Езикът на Каравелова е неговият най-голям враг. Не

е останал човек, когото той да познава, и за когото да

не е казал някоя лоша и кръвна обида. Еди кой си е овца!

Онзи е крадец. Другият е глупав като вол. Третият ня-

мал мозък колкото една гарга. Аз тоз мошеник ще го

обеся. На Иван ума му не стига за нищо и пр. и пр. Какво

е говорил той за мене, аз не мога да зная, защото не

са ми обаждали; но като знам що е говорил пред мене

за най-добрите си приятели, като Славейковците, въ-

образявам си какво може да каже и за мене. Моля те,

Стамболов, казваше ми той преди две години, кажи на

Ив. Славейкова (кмет на София 1885 – 6 г. – бел. ред.) да

престане да иде у дома. Пладне дойде той у дома. Вечер

дойде той пак у дома. Писнал съм от такова човека. Ще

взема един ден да го изхвърля от къщата си. Дойде у

дома, седне на някой стол, подпре се на масата и си уло-

ви главата с две ръце, па по цели часове да гледа като...

дете майка си. Аз му показвам, че не съм от него благо-

дарен, ама той не разбира. Прави се на говедо и аслъ е

голямо говедо! Ей го погледни как се угоило като шопар.

Потънало в лой и никакво чувство човешко няма. Тези

Славейковци се всичките мошеници. Все гледат да по-

дядат хазната и приятелите си. Онзи ден турили жена

ми да ми говори да дадяло правителството стипендия

на Христа. Славейков взима 6000, Иван и той взима

толкоз , Рачо Петров взима също. Сега дай и на Христа.

Но ще ми вземете, извика Каравелов и показа към Сла-

вейкова юмрука си.

19

Друг път, като сме говорили за стария Славейков,

Каравелов хвана да вика – този пиргишин, този ... (не-

разчетен текст – бел. ред.) отдето вземе, не плаща, ще

го науча аз него. Дошъл да се оплаква, че му малко била

пенсията. Пък като ходил на Кюстендил, купил  от ко-

жухарите неща за 10 наполеона и досега не ги платил. И

нийде той не си плаща. Знам го аз... И пак захвана да му

прикача разни епитети и имнца.

Ето как се е обръщал Каравелов с приятелите си. За-

това той сега почти никак ги няма.

Каравелов има една доста голяма слабост да хвали

някой, който в нещо му харесва чак до небесата и след

малко същото лице да го черни и одумва като стара

врачка. От безбройните случки, които знам, ще приве-

да само една.

– Познаваш ли, – ме питаше той нещо преди 2 години

– инженера Николова? Един прекрасен момък, честен,

способен, най-добър между българските инженери! Съ-

ветвам те да се запознаеш с него. То е едно радостно

явление в нашия живот да срещнеш по-добър момък.

Аз съм от него просто във възторг. Аз ще го доведа из

Русчук в София, в управлението и ще му поръчам да изу-

чи делата на Адженова. Ах, славен момък тоз Николов!

Не се мина добра една година и Каравелов хвана по

един най-безобразен начин да гони Николова. Особено

силно хвана да го псува, като узна, че Николов бил съ-

чувствал на Свирча (Димитър Петков – бел. ред.) и бил

му помагал материално.

– Този Николов! Този вагабонтин! Тоя подлец и мерза-

вец! Този лентяй, аз него ще го науча. Ще му одера уши-

те. С политика ще се занимава! Аз ще се занимавам с

политика, а той ще ходи гладен без служба – и прочие.

И действително, Николов биде отчислен от служба

от Каравелов. Тука му е мястото да се забележи, че Ка-

20

равелов никого другиго не обича и не хвали, освен свои-

те слепи поклонници. Докато гледаше на него Николов

като на светило и спасител на България, дотогава ин-

женерът беше добър. Един път Николов се разочарова

в Каравелова и не падаше на колени пред неговия коп-

ривщенски гений и тогава Николов става вагабонтин,

подлец , мерзавец , с една дума, най-лошият човек в све-

та. През същото небе и чистилище се минали Никола

Сукнаров, Неделев, Димитър Петков, Димитър Ризов,

Тодор Иванчов, Васил Радославов, Калников, Камбуров,

Пешев и още много...

Обича ли Каравелов някого и може ли въобще той

другиго да обича освен себе си? На тоя въпрос аз от-

говарям: Каравелов обича само тези, които стоят със

зяпнала уста и се чудят на гения му и то само дотогаз ,

докато се продължава това обаяние. Мине се то – ми-

нава си и Каравеловата обич.

Каравелов е извънредно голям егоист с безкрайна ам-

биция. Той мрази с непримирима омраза всичките тия,

които са били в България премиер-министри, за тях-

ната светотатствена смелост да се качат на преми-

ерския стол, който да заема в България се е родил само

Каравелов. Причината за спора между Каравелова и Радо-

славова е премиерството. Да не беше то, можеше досега

да си продължи дружбата на тия два либерални мъже.

Има още един лошав обичай у Каравелова: да хули и

клевети неприятните нему мъже, когато тях ги няма

и да прибира при себе си само клюкарите и доносници-

те Белковски и Томата. Тия ходещи софийски вестници

(тук в смисъл на клюкари – бел. ред.) са всеки ден у Ка-

равелова със своите рапорти за градските сплетни и

да принасят приказки. Изслуша Петко рапортите им,

разсвирепее и захване да бълва змии и гущери и да бие и

беси наляво и на дясно.

21

Така се върши и развива у нас високата политика. За-

това сме и прокопсали днес като синигер в кратуна.

Страхливостта на Петка не му бърка на самодея-

ността и запазливостта, които станаха причина за

последния преврат (има се предвид превратът срещу

княз Ал. Батенберг от август 1886 – бел. ред.). Както

самите автори на преврата, така и верните прияте-

ли на Каравелов нееднократно са му заявявали, че ще

нападнат княза, че се готви преврат и пр. ,,Нищо те

не могат да направят, не слушам аз сокашки приказки!

Аз ще ги избеся, ако се осмелят да направят подобно

нещо...“ и между това не взема никакви мерки за пре-

дупреждение на злото. Превратът стана и на Петко

му клепнаха ушите. Такъв е края на всяка самонадеяна

сляпа и самохвалска политика.

Мнозина може да се питат: а защо най-добрите

приятели на Каравелова се отделиха от него след пре-

врата? Ето защо. Някои подозираха Каравелова, че е

участвал в преврата, а по-голямата част го презира-

ше затова, че не е искал да предупреди и да убие зло-

то, ако и да му е било казано даже от самите автори

на преврата, че ще го направят. Каравелов го осъждат

старите му приятели, че той се е показал за недос-

тоен за мястото, което заемаше, и че той с поведе-

нието си е опозорил както партията ни, така и целия

народ, и е докарал страната в сегашното критическо

положение. Мнозина от най-върлите либерали, които

бяха готови за Каравелова да положат главите си през

юлската сесия (на ІV Обикновено народно събрание –

бел. ред.), в последната сесия не само че не отидоха в

къщата му на посещение, но като го срещаха по пътя

или в Народното събрание, не го поздравляваха. Ето

докъде достигна едно време популярният и всесилни-

ят Петко!Гласувай:
11. gardener - музикален поздрав - https://www.youtube.com/watch?v=7EIorBNqaMQ Хендел за културна визия
25.09.2022 13:37
Днес са се смесили много епохи и смислови послания. Смесени в един антисмисъл и антиживот. 1944, 1941, 1989, епохата от тефтерчето, 1918 в едно с 1876 в едно с 1923 и 1927, и защо не е 1396 и всичко това с доза "ваш" средновековен марксизъм, не не казвайте, че не сте марксист, щото няма да ви повярвам. Всичко това с новите технически постижения на тази година, с новите методи на пропаганда и убиване на хора, на държането на определени групи от хора в лагера на мобилизацията или на обикновеното безпаричие, да ние нямаме граници и не сме част от диктатура, но може ли някой който не е вас да си изкаже мнението, освен тук, но пък вие обичате да вие канят, да пътувате и да и "участвате" като български учЕн в разни грантови играчки, нали. Всъщност не ви знам, щото не съм учил вашата "философия", тя е за вашите хора от село Правец и техните слуги, вия самият може би сте бил слуга, чувствате ли се добре, като сте ляв или првите анализи за т.н. "Бойко", а може би Овчаров с кучето ще ви награди, знам ли. Та, какво общо имате Вие с тези хора от тефтерчето, аз имам, а Вие? Напишете, освен нАучен интерес, от къде произхождате и всичко ще си дойде по местата. Средновековен маразъм, другарю - били сте комунист, нали, нямахте да имате "кариера", ако не бяхте. Маразъм и марксизъм. И отново сме в същите +ями", същите грешки повтаряме като нация, същите опасности ни плашат. Добре поне, че сте изследвали "епохата" Къде са приличните хора, господине - професор, които ще направят нещо добро за Вашата и наша Родина? Тук..., има няколко, много прилични хора, пишещи по големи истини от Вашите, обикновени хора, мога да ви ги изброя. Но не - Вие си общувате с Овчаров и кучето му. Как ми е омръзнало всичко това. Но нищо. Историята скоро ще постави всички на мястото им. Бъдете здрав и се опитайте да ме разберете, ако не можете, това е мой проблем, а не Ваш. Извинете, че съм така краен, но ми омръзна с вашите на бившите комунисти насоки за развитите на България, виждате, че вървим в грешна посок
цитирай
2. krumbelosvet - Шизофрения Стамболова.
26.09.2022 08:23
О, gardener e дописвал комент 1 СЛЕД моя комент 2. За да излее бесът си, че му напомням КОЙ пречупи крилете на България с ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ. Чувства ДЕВЕТОЮНСКИ и кръволошки, макар че отрича гарденерчо, че е потомък деветоюнски и кръволошки.
Къв марксизъм, г-н Деветоюнски, за двете национални катастрофи по вина на ВАШИТЕ хора става дума.
ДВЕТЕ национални катастрофи които ни донесе наследството Стамболово, са закономерен резултат от шизофреничните му бълнувания (или масонски внушения).
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: lik
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1174946
Постинги: 588
Коментари: 431
Гласове: 6310
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол